Kostel sv. Václava - Bohnice

Sbírka

Veřejná sbírka na opravu střechy nemocničního kostela sv. Václava, který stojí uprostřed Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Kostel, jehož existence již byla 2x ohrožena – poprvé ze strany nacistů, kteří chtěli zbourat věž kostela, aby se nestala náletovým bodem pro spojence a podruhé za komunistů, když byl interiér proměněn ve skladiště.

Kostel, který je tu pro všechny – nemocniční kostel, kde se konají římskokatolické, evangelické i husitské bohoslužby, terapeutické skupiny a zároveň neustále ožívá i hudbou, výstavami, komentovanými prohlídkami a je místem velkých společenských setkání nejen pro pacienty a jejich blízké, ale i pro návštěvníky z městské části Prahy 8.

Kostel, který je útočištěm pro každého.

Proč žádáme o podporu

Z důvodu, že kostel nikdy nepatřil církvi, ale jedná se o nemocniční kostel, který spadá pod správu Psychiatrické nemocnice Bohnice, tak hledáme způsoby, jak se k této mimořádně náročné investiční akci postavit, aby se i nadále mohly v kostele konat bohoslužby, terapeutické skupiny a řada dalších kulturních akcí, jak pro klienty a jejich blízké, tak pro veřejnost. Proto se, mimo jiné obracíme s žádostí o pomoc při financování také na širokou veřejnost.

V současné době byla zahájena veřejná sbírka na opravu střechy nemocničního kostela, která je v havarijním stavu. Oprava střechy bude finančně náročná, dosahující více než 9 miliónů Kč a vzhledem k inflaci a růstu cen stavebního materiálu a prací to nebude asi ani částka konečná.

Jak můžete pomoci a přispět na stavbu nové střechy kostela?

Převodem svého finančního daru na účet:

číslo účtu ČNB.: 73033081/0710
IBAN: CZ08 0710 0000 0000 7303 3081
SWIFT CNB AC ZPP

Jsme vděčni za Vaší podporu!

Nezapomeňte prosím na bankovním převodu uvést své jméno. Pokud tak neučiníte, máme za to, že si přejete zůstat jako anonymní dárce.

Pokud byste rádi poskytli dar a chtěli se na detailech domluvit osobně, kontaktujte nás prosím.

O dary věnované na opravu střechy nemocničního kostela si můžete snížit svůj daňový základ. Rádi Vám vystavíme potvrzení o převzetí daru nebo uzavřeme darovací smlouvu.

Fyzické osoby si mohou dar odečíst ze základu daně dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Právnické osoby mohou uplatnit odečet ze základu daně dle ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

K dnešnímu datu byla vybrána částka

536 128

Za vaši podporu a štědrost děkujeme!