Kostel sv. Václava - Bohnice

Nová střecha

Co se nepodařilo v minulém století dvěma totalitním režimům, nedovolme v současnosti mechanismům „neviditelné ruky trhu“, aby secesní kostel sv. Václava, tato významná kulturní památka, byl zničen.

Kostel svatého Václava, který stojí uprostřed Psychiatrické nemocnice Bohnice, je už 105 let jejím zdaleka nejviditelnějším ikonickým symbolem. Byl dostavěn v roce 1919 spolu s nemocnicí, tehdy ještě ústavem pro choromyslné, co by její neodmyslitelná součást. Jako takový nikdy nepatřil církvi a proto starost o jeho technický stav leží, stejně jako o celý nemocniční areál, na státu. I když střešní krytina vypadá na první pohled docela dobře, opak je pravdou. Stav střechy je ve špatném stavu a důsledkem toho je, že do kostela zhruba patnáct let při deštích nebo při tání sněhu zatéká. Nemocnici se však bohužel nepodařilo získat dotaci nebo grant na opravu střechy, proto se v současné době rozhodla oslovit veřejnost s prosbou o finanční přispění na výměnu střechy nemocničního kostela.

Existence kostela sv. Václava byla v jeho více než stoleté historii už dvakrát vážně ohrožená. Poprvé to bylo ze strany nacistů, kteří chtěli zbourat věž kostela, aby se nestala náletovým bodem pro spojence při eventuálním bombardování Prahy. Podruhé za komunistů, když byl jeho interiér proměněn ve skladiště. Po listopadu 1989 byl kostel sv. Václava zrestaurován a navrácen do užívání nemocnice. Posledních třicet let opět slouží jak pacientům a zaměstnancům nemocnice, tak i veřejnosti, zejména obyvatelům Městské části Prahy 8.

V kostele sv. Václava se konají pro hospitalizované pacienty a návštěvníky nemocnice celoročně nejen pravidelné bohoslužby tří církvi. Kostel je rovněž využíván k terapeutickým skupinám (více na: www.hagioterapie.cz), a v neposlední řadě rovněž pro pořádání koncertů, výstav, přednášek a komentovaných prohlídek.

Vždyť definice zdraví podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je stav kompletní fyzické, psychické a sociální pohody, nikoliv jen absence nemoci, a tohoto stavu celostního zdraví nedosáhneme, jestliže bude postrádat spirituální rozměr.

Jak můžete pomoci a přispět na stavbu nové střechy kostela?

Převodem svého finančního daru na účet:

číslo účtu ČNB.: 73033081/0710
IBAN: CZ08 0710 0000 0000 7303 3081
SWIFT CNB AC ZPP

Jsme vděčni za Vaší podporu!